CENÍK PROJEKTŮ A DOTACE ZELENÁ ÚSPORÁM
Ing. JAN STUCHLÍK, ŠTRAMBERK, NOVÝ JIČÍN

 
 
 

CENÍK SLUŽEB PROJEKTANTA

 
Nahlédněte do ceníku projektů rodinných domů, dotací programu Nová zelená úsporám, vyřízení stavebního povolení, autorských a technických dozorů stavby, které provádí projekční kancelář Ing. Jana Stuchlíka ze Štramberka, okres Nový Jičín.

Zpracovávám projekty novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů a bytových domů, kanalizačních a vodovodních přípojek, projekty pro dotace Zelená úsporám včetně odborných posudků, průkazy PENB.
 

ORIENTAČNÍ CENA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU

 
Ceny jsou bez DPH (nejsem plátce DPH) domy bez patra domy s patrem
Projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (DSP) 30 000,- až 40 000,- 40 000,- až 50 000,-
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) 3 500,-
3 500,-
Přípojka vodovod, kanalizace 3 500,-
3 500,-
Samostatný průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), který není součástí PD: 4 000,-
 
Projekt pro dotace Nová zelená úsporám (bez odborného posudku) od 15 000,-
Odborný posudek od 10 000,-
 
 
 

CENA VYŘÍZENÍ OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍHO POVOLENÍ

 
 
Cena obsahuje vyřízení veškerých povolení dotčených orgánů, jako je například:

 • vyjádření správců sítí (plynu, vody, kanalizace, el. atd.)
 • vyjádření životního prostředí
 • vyjádření policie ČR
 • vyjádření lesů ČR
 • vyjádření povodí
 • koordinované stanovisko
 • plán kontrolních prohlídek
 • prohlášení stavbyvedoucího nebo stavebního dozoru
 • povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci
 • vynětí ze zemědělského půdního fondu
 • správní poplatky
 • vyplnění a podání samotné žádosti na příslušný stavební úřad
 
 
 
Vyřízení stavebního povolení Nový jičín
 
 
 
 
Ceny jsou bez DPH ohlášení stavby stavební povolení
Vyřízení povolení stavět 10 000,- až 12 000,- 10 000,- až 12 000,-
 
 
 

VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NEBO STAVBYVEDOUCÍHO

 
Cena za technický a autorský dozor u rodinných domů se určuje jako procentuální podíl z ceny stavby nebo na základě domluvy dle počtu domluvených kontrol na stavbě. Obecně však platí:
 
Ceny jsou bez DPH autorský dozor technický dozor
Dozory na stavbách individuálně
individuálně